CHụp CT

  ------- Chụp CT là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh phổ biến hiện nay được sử dụng để - Phát hiện ổ áp xe, dị dạng, khối...